Ценностите, които споделя Холософско общество България

Какво означава „Холософски”?

Произходът на думата „Холософски” се корени в гръцките думи „холос”, което означава цялостен и „софиa”, което означава познание, мъдрост.

Холософската идея работи на три нива: тяло, ум и душа. Целта ни е да постигнем баланса между всичките три.

Холософски на нивото на тялото означава да осъзнаваме и възприемаме здравословен начин на живот, чрез избора си на храна и стремежа към утвърждаване на полезни и естествени условия на живот. Тук също се включва и използването на природните ресурси по устойчив начин, който зачита живота във всичките му форми.

Холософски на нивото на ума се отнася до задълбочаване на разбирането ни за това какво означава да бъдеш човешко същество. Да се следва холософската идея, предполага да осъзнаваме себе си, начина си на мислене и действията си. Това трансформира отношението ни към себе си и към околните.

Холософски на нивото на душата означава, че чрез медитация човек осъзнава основния елемент на своята същност – душата, която сама по себе си е източник и същност на всичко. Това може да се постигне чрез медитация във Вътрешна Светлина и Вътрешен Звук, както се предлага в Сант Мат.