Холософско общество България в практиката

Холософско общество България насърчава и организира проекти, в съответствие с трите основни сфери на фокуса ни: тяло, ум и душа. Организацията безплатно предоставя информация и дейности за всички, без да отдава значение на националност, политическо или социално положение, религиозна принадлежност, образование или професия. Water Drop

Холософско общество България е основано като Сдружение с нестопанска цел, в София, през 1998 г. и е регистрирано в Софийски градски съд. Холософско общество България е член на Международното холософско общество и се подкрепя от него.

Холософско общeство България набавя необходимото финансиране за дейността си чрез дарения. Много хора с желание даряват част от времето си, за изпълнение на различни обществени проекти и задачи, като така правят възможно предлагането на многообразие от мероприятия.